Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare

Ministerul Educației a emis Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022, precum și Calendarul înscrierii.

Înscrierile încep în data de 17 martie 2021. Fiecare unitate de învățământ și inspectoratul școlar vor afișa circumscripțiile școlare, planul de școlarizare propus și numărul de clase pregătitoare alocate.

În perioada 29 martie – 28 aprilie 2021, părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere.

Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor.

Etapele de înscriere în învățământul primar

Prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 10 – 20 mai 2021, astfel:

  • 10-11 mai 2021 – Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;
  • 11-18 mai 2021 – Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;
  • 20 mai 2021 – Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar:

  • 21 mai 2021 – Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaboratede inspectoratul școlar;
  • 24 mai – 31 mai 2021 – Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
  • 4 iunie 2021 – Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare.

În perioada 1 septembrie – 10 septembrie 2021 are loc centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Metodologie de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022

Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022

Anexe la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022