CALENDARUL

de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a,

în anul şcolar 2021 – 2022

ANEXĂ la OME nr. 5.149

30 mai – 3 iunie 2022Înscrierea la evaluarea naţională  
3 iunie 2022Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
14 iunie 2022Limba şi literatura română – probă scrisă
16 iunie2022Matematica – probă scrisă
17 iunie 2022Limba şi literatura maternă – probă scrisă
23 iunie 2022 (până la ora 14,00)Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor
23 iunie 2022 (ora 16,00 – ora 19,00)
24 iunie 2022 (ora 8,00 – ora 12,00)
Depunerea contestaţiilor  
24 iunie – 29 iunie 2022Soluţionarea contestaţiilor  
30 iunie 2022Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor  

NOTĂ: La solicitarea comisiilor judeţene/Comisiei municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a sau din proprie iniţiativă, Comisia naţională de organizare a evaluării naţionale poate aproba, în situaţii excepţionale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor.