Școala Gimnazială Ruginești  îşi propune:

  • să ducă mai departe tradiţia, prestigiul şi performanţa şcolii, îmbogăţind şi perfecţionând an de an imaginea acesteia;

  • să asigure accesul egal şi sporit la educaţie al tuturor copiilor printr-un parteneriat autentic cu familia;

  • să asigure tuturor elevilor premisele integrării active în societate şi a adaptării flexibile la schimbare;

  • să respecte şi să valorifice pozitiv diferenţele, să promoveze toleranţa şi echitatea în toate demersurile educative formale, informale şi non-formale;

  • să  formeze competenţele « bunului cetăţean » – informat, responsabil şi implicat.