SCURT ISTORIC AL ŞCOLILOR DIN COM. RUGINEŞTI

 

            Comuna Rugineşti are în componeţa sa, pe lângă localitatea de reşedinţă, şi satele Angheleşti Copăceşti şi Văleni. Până pe la jumătatea secolului XIX nici unul dintre aceste sate, organizate ca unităţi administrative separate, cu excepţia Vălenilor,nu avea şcoală.

În a doua jumătate a secolului, ca urmare a aplicării legii lui Cuza din 25 nov. 1864 care prevedea învățământul primar obligatoriu şi gratuit, se înființează în 1869 prima școală din comună la Ruginești, sat mult mai mare decât celelalte. Ca urmare a activității desfășurate de Casa Şcoalelor, instituție înființată de ministrul liberal al învățământului Petru Poni la 1896,se construiesc școlile de la Anghelești ‘în 1900 şi Copăcești în 1902, ambele în acel binecunoscut stil haretian cu două săli de clasă de mari dimensiuni, peste 50 mp, cu ferestre mari cu ancadrament în formă de arc de cerc decorate cu cărămidă aparentă, la care se adăugau un hol la intrare si o cancelarie la capătul acestuia.

            Şcolile au trecut de-a lungul timpului prin modificări majore în ceea ce privește structura inițială datorită creșterii numărului de copii; la Școala Ruginești a fost construit între anii 1969-1071 un nou local cu 8 săli de clasă cu laborator, bibliotecă, secretariat, arhivă dispuse pe două nivele, la școlile din Anghelești şi Copăceşti s-au adăugat prin anii1971-1973 câte două trei săli de clasă construite prin efortul comunității locale pentru a nu mai fi obligate să-şi desfășoare activitatea în localuri improvizate situate la distante de aproape un kilometru distanță. În aceste condiții dar mai ales în urma reparațiilor capitale din anii 1996-2003 cele două școli din Angheleşti şi Copăceşti şi-au pierdut complet stilul de construcție inițial din comoditatea şi dorința de mărire a profitului constructorului care nu a respectat proiectul dar şi a autorităților care au acceptat nerespectarea acestuia.

            La începutul sec. XX învățământul primar din mediul rural dura 5 ani şi era împărțit în 3 divizii (divizia I- clasa I, divizia a II-a – clasele II şi III, divizia a III-a – clasele I şi V). Alături de activitatea normală cu copiii se desfășurau şi cursuri pentru adulți care vor lua un mare avânt dobândind un program de activitate şi un statut legal.

            Pentru că în primele două decenii ale sec. XX se punea un mare accent pe latura practică a școlii, acestea au fost împroprietărite cu pământ, astfel, Școala Ruginești a primit 3 hectare la punctul numit ,,Țarnă”, Școala Anghelești a primit 2 hectare pe moșia Domnești la punctul ,,La Plopi” iar Școala Copăceşti a primit un hectar la punctul ,,Hanul Popii”.

            Școlile au funcționat numai cu nivelul primar până în anii 1960, cu excepția perioadei 1927-1930 când au avut 7 clase, după care a fost introdus învățământul de 8 ani iar în perioada 1985-1992 la Şcoala Rugineşti au fost 10 clase (trepta I de liceu) frecventate mai ales de elevi care din diferite motive nu puteau merge la liceu sau la școlile profesionale.

            Datorită unui proces generalizat de scădere a populației școlare de la 1 septembrie 2003, după un secol de la înființare, de la Școala Copăceşti şi-a încetat existența ciclul gimnazial care a fost transferat la școala de centru prin așa numitul ,,proces de comasare a unităților de învățământ în centre puternice”, ceea ce a dus practic la dispariția unității ca instituție de sine stătătoare.  Aceeași soartă o vor avea şi Școala Văleni care deja funcționa cu o singură clasă în regim simultan, desființată la 1 septembrie 2010 şi Școala Anghelești care şi-a pierdut personalitatea juridică devenind structură a Școlii Ruginești de la 1 septembrie 2011 după o existență de 111 ani.

            După 1965 apar treptat şi grădiniţele de copii care vor funcţiona în localuri improprii ca un corp de cladire a vechii şcoli de la Rugineşti, fostele sedii ale primăriilor de la Angheleşti şi Copăceşti sau o clădire a CAP de la Văleni. Abia în 2008 a fost construit un local nou pentru Grădiniţa Rugineşti.

            Dintre personalităţile care au învăţat sau au slujit şcolile din comuna Rugineşti amintim:

ü  Învăţătorul Iftimie Novac de la Angheleşti, participant ca ofiţer în rezervă la primul război mondial, revizor şcolar în judeţele Bălţi şi Soroca din Basarabia apoi în judeţul Putna, membru fondator al revistei învăţătorilor vrânceni ,,Frământări didactice”, fondator al băncii populare ,,Unirea”, fondator al căminului cultural şi a bibliotecii din sat.

ü  Învăţătorii Nicolaie Manolache şi Vasile I. Şt. Chiticaru de la Copăceşti şi respectiv Angheleşti cu o carieră didactică de peste 45 de ani participanţi la cel de al doilea război mondial ca ofiţri în rezervă şi decoraţi cu înalte medalii româneşti şi străine ca Ordinul ,, Coroana României”, ,,Steaua României” clasa a V-a cu spade şi panglica de Virtute Militară, Odinul ,,Victoria”.

ü  Sava Atanasiu, academician

ü  Gheorghe Vornicu, profesor la Şcoala Normală din Sighetul Marmaţiei apoi la Arad, autor al romanului istoric ,,Umbra lui Horea” cu care a debutat în literatură la venerabila vârstă de 80 de ani!

ü  Tudor Vornicu, publicist şi om de televiziune

ü  Iordache Bostan, profesor, inspetor general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea.

 

 

 

Prof.Gelu Chiticaru