Viziunea școlii


,, Școala noastră va fi întotdeauna
locul unde toți copiii își vor defini și dezvolta
personalitatea, părinții vor găsi un partener
de calitate în educație, iar educatorii vor oferi
tuturor știința de a reuși.”

Misiunea școlii

Școala Gimnazială Ruginești își propune:

  • Să asigure accesul egal și sporit la educație al tuturor copiilor printr-un parteneriat autentic cu familia.
  • Să asigure tuturor elevilor premisele integrării active în societate și a adaptării flexibile la schimbare.
  • Să respecte și să valorifice pozitiv diferențele, să promoveze toleranța și echitatea în toate demersurile educative formale, informale și non-formale.
  • Să formeze competențele « bunului cetățean » informat, responsabil și implicat.