SCURT ISTORIC AL ŞCOLILOR DIN COM.  RUGINEŞTI

         Comuna Rugineşti are în componeţa sa, pe lângă localitatea de reşedinţă, şi satele Angheleşti Copăceşti şi Văleni. Până pe la jumătatea secolului XIX nici unul dintre aceste sate, organizate ca unităţi administrative separate, cu excepţia Vălenilor,nu avea şcoală.

         În a doua jumătate a secolului,ca urmare a aplicării legii lui Cuza din 25 nov. 1864 care prevedea îmvăţământul primar obligatoriu şi gratuit, se înfiinţează în 1869 prima şcoală din comună la Rugineşti, sat mult mai mare decât celelalte. Ca urmare a activităţii desfăşurate de Casa Şcoalelor, instituţie înfiinţată de ministrul liberal al învăţământului Petru Poni la 1896,se construiesc şcolile de la Angheleşti ‘în 1900 şi Copăceşti în 1902, ambele în acel binecunoscut stil haretian cu două săli de clasă de mari dimensiuni, peste 50 mp, cu ferestre mari cu ancadrament în formă de arc de cerc decorate cu cărămidă aparentă, la care se adăugau un hol la intrare si o cancelarie la capătul acestuia.

          Şcolile au trecut de-a lungul timpului prin modificări majore în ceea ce priveşte structura iniţială datorită creşterii numărului de copii; la Şcoala Rugineşti a fost construit între anii 1969-1071 un nou local cu 8 săli de clasă cu laborator, bibliotecă, secretariat, arhivă dispuse pe două nivele, la şcolile din Anghelesti şi Copăceşti s-au adăugat prin anii1971-1973 câte două trei săli de clasă construite prin efortul comunităţii locale pentru a nu mai fi obligate să-şi desfăşoare activitatea în localurri improvizate situate la distante de aproape un kilometru distanţă. În aceste condiţii dar mai ales în urma reparaţiilor capitale din anii 1996-2003 cele două şcoli din Angheleşti şi Copăceşti şi-au pierdut complet stilul de construcţie iniţial din comoditatea şi dorinţa de mărire a profitului constructorului care nu a respectat proiectul dar şi a autorităţilor care au acceptat nerespectarea acestuia.

          La începutul sec.XX învăţământul primar din mediul rural dura 5 ani şi era împăţit în 3 divizii (divizia I- clasa I, divizia a II-a – clasele II şi III, divizia a III-a – clasele I şi V). Alături de activitatea normală cu copiii se desfăşurau şi cursuri pentru adulţi care vor lua un mare avânt dobândind un program de activitate şi un statut legal.

          Pentru că în primele două decenii ale sec.XX se punea un mare accent pe latura practică a şcolii acestea au fost împroprietărite cu pământ, astfel, Şcoala Rugineşti a primit 3 hectare la punctul numit ,,Ţarnă”, Ţcoala Anghelesti a primit 2 hectare pe moşia Domneşti la punctul ,,La Plopi” iar Şcoala Copăceşti a primit un hectar la punctul ,,Hanul Popii”.

          Şcolile au funcţionat numai cu nivelul primar până în anii 1960, cu excepţia perioadei 1927-1930 când au avut 7 clase, după care a fost introdus învăţămâtul de 8 ani iar în perioada 1985-1992 la Şcoala Rugineşti au fost 10 clase (trepta I de liceu) frcventate mai ales de elevi care din diferite motive nu puteau merge la liceu sau la şcolile profesionale.

          Datorită unui proces generalizat de scădere a populaţiei şcolare de la 1 septembrie 2003, după un secol de la înfiinţare, de la Şcoala Copăceşti şi-a încetat existenţa ciclul gimnazial care a fost transferat la şcoala de centru prin aşa numitul ,,proces de comasare a unităţilor de învăţământ în centre puternice”, ceea ce a dus practic la dispariţia unităţii ca instituţie de sine stătătoare.  Aceeaşi soartă o vor avea şi Şcoala Văleni care deja funcţiona cu o singură clasă în regim simultan, desfiinţată la 1 septembrie 2010 şi Scoala Angheleşti care şi-a pierdut personalitatea juridică devenind structură a Şcolii Rugineşti de la 1 septembrie 2011 după o existenţă de 111 ani.

          După 1965 apar treptat şi grădiniţele de copii care vor funcţiona în localuri improprii ca un corp de cladire a vechii şcoli de la Rugineşti, fostele sedii ale primăriilor de la Angheleşti şi Copăceşti sau o clădire a CAP de la Văleni. Abia în 2008 a fost construit un local nou pentru Grădiniţa Rugineşti.

          Dintre personalităţile care au învăţat sau au slujit şcolile din comuna Rugineşti amintim:

  • Învăţătorul Iftimie Novac de la Angheleşti, participant ca ofiţer în rezervă la primul război mondial, revizor şcolar în judeţele Bălţi şi Soroca din Basarabia apoi în judeţul Putna, membru fondator al revistei învăţătorilor vrânceni ,,Frământări didactice”, fondator al băncii populare ,,Unirea”, fondator al căminului cultural şi a bibliotecii din sat.
  • Învăţătorii Nicolaie Manolache şi Vasile I.Şt.Chiticaru de la Copăceşti şi respectiv Angheleşti cu o carieră didactică de peste 45 de ani participanţi la cel de al doilea război mondial ca ofiţri în rezervă şi decoraţi cu înalte medalii româneşti şi străine ca Ordinul ,, Coroana României”, ,,Steaua României” clasa a V-a cu spade şi panglica de Virtute Militară, Odinul ,,Victoria”.
  • Sava Atanasiu, academician
  • Gheorghe Vornicu, profesor la Şcoala Normală din Sighetul Marmaţiei apoi la Arad, autor al romanului istoric ,,Umbra lui Horea” cu care a debutat în literatură la venerabila vârstă de 80 de ani!
  • Tudor Vornicu, publicist şi om de televiziune
  • Iordache Bostan, profesor, inspetor general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea.
  • Octavian Vieru, economist, director al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură din judeţul Vrancea.

Prof.  Gelu Chiticaru