La Școala Gimnazială Ruginești datele privind stadiul vaccinării personalului din unitate este următorul:

  • Cadre didactice vaccinate 21 din 29.
  • Personalul didactic auxiliar 1 din 2.
  • Personalul nedidactic  2 din 7.