Achiziția de mobilier (foișor de lemn)

Anexa 21 – Model cerere de ofertă (produse)
Schema de Granturi: Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar
Beneficiar: ȘCOALA GIMNAZIALĂ RUGINEȘTI
Titlul proiectului: Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar Școala Gimnazială Ruginești
Contract de